Waarom lid worden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars

 

De OVVP heeft veel te bieden op het gebied van het verzamelen van postzegels, van de filatelie, zoals:

 

1.       Elke maand (behalve juli en augustus) organiseert de OVVP een ledenbijeenkomst (in Recreatiepark 't Haasje, Vijf Eikenweg 45, 4849 DX Dorst (Oosterhout)), waar de mogelijkheid bestaat tot gezellig samenzijn en samen met andere verzamelaars postzegels te ruilen, informatie te verkrijgen en meedoen aan de maandelijkse veiling.

2.       Elke eerste zaterdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 u (behalve juli en augustus) organiseert de OVVP een ruilmiddag (in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2), waar u uw zegels kunt aanbieden en andere kunt aanschaffen. Ook kunt u postzegels uitzoeken van de zogenaamde stuiverstafel, waar postzegels slecht 5 cent kosten.

3.       De OVVP organiseert tijdens de ledenbijeenkomsten een veiling. De leden kunnen hun overtollige zegels en andere filatelistische zaken via de veiling te koop aanbieden.

4.       De OVVP heeft een uitstekend werkende ledenservice / nieuwtjesdienst. Via deze service kunt u zich abonneren op nieuwe uitgiften van postzegels uit de hele wereld, eerstedag enveloppen, postzegelmapjes, maar ook filatelistische artikelen zoals albums, catalogi, stockboeken, aanvullingsbladen, enz.enz. voor zeer redelijke prijzen.

5.       De OVVP heeft een uitgebreide rondzenddienst. Via deze rondzendingen kunt u op uw gemak thuis postzegels uitzoeken uit de aanbiedingen van uw medeleden. En u kunt natuurlijk uw eigen zegels op deze manier te koop aanbieden.

6.       De OVVP organiseert regelmatig lezingen, periodieke tentoonstellingen en cursussen.

7.       Doordat de OVVP lid is van de overkoepelende organisatie KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen) beschikt de vereniging over veel ingangen naar informatie en begeleiding.

8.       Voor slechts  Euro 31,00 bent u een heel jaar lid. Voor dit bedrag bent u niet alleen lid van de vereniging, met alle voordelen van dien. Inbegrepen in de contributie is ook een abonnement op "FILATELIE" het fraaie Nederlandse Maandblad voor Filatelie en de regelmatige uitgave van de Oosterhouter Post, het verenigingsblad in kleur en op A-4 formaat, vol met filatelistische- en verenigings- informatie. U maakt het voor uzelf en onze penningmeester gemakkelijk door voor uw contributiebetaling een machtigingsopdracht voor uw bank af te geven.

9.    Regelmatig (ongeveer 1x per maand) verschijnt ons digitale informatieblad, de 'OVVP Nieuwsbrief',  U kunt - ook als u geen lid bent van de OVVP - een gratis abonnement nemen, door uw emailadres door te geven aan voorzitter@oosterhouterpost.nl .

10.  De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen geeft maandelijks de (gratis)  KNBF-Nieuwsbrief uit voor alle postzegelverzamelaars - ook voor niet-leden. Aanmelden via www.knbf.nl  De nieuwsbrieven worden ook op de site van de KNBF gepubliceerd.


 

NiEuWS

2007-12-01
Nieuws 1
 

more 's

2007-09-21
Nieuws 2

 more

2007-08-16
Nieuws 3

 more